Kalite Politikamız

REM PEOPLE olarak;

tüm taraflarımıza taahhüt ederiz.

Dürüstlük: Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı ilişki, iletişim ve davranışlarımızda dürüstlük ilkesinden asla şaşmayız.

Gizlilik: Rem People’a ait ticari, kurumsal ve bireysel bilgilerin gizliliğine saygı duyar, bu alanda gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmalarımızı yürütürüz.

Yetkinlik: Hizmetlerimizi beklenen seviyede sunabilmek için sahip olmamız gereken tüm yetkinlikleri ediniriz.

Müşterilere Karşı Sorumluluk: Sunduğumuz hizmetlerin hatasız olmasını sağlamak için azami çaba sarf eder, daima müşteri odaklı çalışırız.

Yasalara Saygı, Kurum İtibarını Koruma: Tüm yasalara ve mesleki ilkelere uygun davranarak kurum itibarımızı koruruz.

Nezaket Kurallarına Uygun ve Adil Davranma: Birbirimize ve çevremize karşı her zaman saygılı ve adil davranırız.

Ortak Değerler Ekseninde Örnek Olma: Her birimiz, ortak değerlerimiz ekseninde, çalışma arkadaşlarımıza rol model olacak şekilde hareket ederiz.

Müşterilerimizin Güvenini Kazanma: Müşterilerimizin, kritik iş uygulamalarında rahatlıkla güvenebilecekleri, etik değerlere saygılı bir bilgi teknolojileri şirketi olarak çalışırız.

Bağlılık: Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevreye Saygı ilkelerine sıkı sıkıya bağılı hareket ederiz.

Yenilikçilik: Sürekli gelişim, hayat boyu öğrenme ve mükemmeliyetçilik anlayışı çerçevesinde; en yenilikçi ve en iyi çözüm/hizmetleri üretmek için çaba gösteririz.

Sürdürülebilirlik: İnsana, doğaya, hayvanlara ve çalışma hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan tüm iç ve dış paydaşlara yönelik; kurumsal, sosyal, ekonomik ve çevresel tüm sorumluluklarımızın bilincinde olarak yaşar ve hareket ederiz.

BÜLENT PEKER Yönetim Kurulu Başkanı