KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılabilecektir) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Rem Araştırma Hizmetleri Bilişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“REM”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, REM olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, REM ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Sizinle olan ilişkimiz kapsamında kişisel verileriniz;

Yukarıda sayılan tüm amaçlar birlikte “Amaçlar” olarak ifade edilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, üretici firmayla, tedarikçilerimizle, güvenlik şirketleriyle, broker şirketleriyle, etkinlik şirketleriyle, denetim şirketleriyle, bankalarla, mali müşavir ve muhasebecilerle, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler; REM tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan amaçlar kapsamında toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, fiziki ortamda tarafımızca ya da iş ortaklarımızın yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından erişim yetkisi verilen veri tabanlarından elde edilmektedir.

Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ve bu amaçların gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak siz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-KVKK Çerçevesinde Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması için Başvuru

REM’e yapacağınız başvurularınız için kanuna uygun şekilde Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz şekilde Türkçe doldurup ;

info@rempeople.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imzalı şekilde Cumhuriyet Mah. Hacı Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No:2, Now Bomonti Plaza Kat:6 D:55, Bomonti, Şişli, İstanbul adresine kargo yoluyla göndererek başvuru yapabilirsiniz.

Kimliğini tevsik edici belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, Veri Sahibinin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, bu konuda özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin, Başvuru Formunun ekinde REM’e iletilmesi zorunludur.

REM olarak talebinizi, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenmiş tarifedeki ücret Siz (“ilgili kişi”)’den alınabilir.

Veri Sorumlusu olarak yaptığınız talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabımızı Size (“ilgili kişi”) yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebiliriz. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereğini yerine getireceğiz. Başvurunuzun, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizin bir hatasından kaynaklanması durumunda başvurunuz için bir ücret alındıysa Size (“ilgili kişi”) iade edilecektir.

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza belirli bilgileri “çerez” şeklinde yerleştirebiliriz; bu, bir dahaki ziyaretinizde sizi otomatik olarak tanımamızı (çerezi okuduğumuzda) sağlar. Çerezler bize birçok şekilde yardımcı olabilir. Örneğin, bu web sitesini ihtiyaçlarınıza daha uygun olacak şekilde uyarlamamızı veya parolanızı saklayarak her defasında yeniden giriş yapmanıza gerek kalmamasını sağlayabilir. Daha sonra, bu web sitesinde kullandığımız çerezlere genel bir açıklama bulacaksınız. Ardından bu tür çerezlerin kullanım amacını, depolama süresini ve türlerini bulacaksınız. Çerezleri kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Bizim tarafımızdan bilgisayarınız veya mobil cihazınız üzerinde hangi çerezlerin yerleştirilebileceği veya okunabileceğini yönetmek için seçenekleriniz aşağıda belirtilmiştir. Burada ‘Kesinlikle Gerekli’ olarak tanımlanan çerezleri kabul etmediğinizde, bu web sitesini ziyaret etmeniz mümkün olmayacaktır. Diğer çerezleri reddederseniz web sitemizin bazı teklifleri, özellikleri veya kaynakları düzgün çalışmayabilir ve bazı kolaylık ya da işlevsellik kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz.

Çerez (Cookie) Nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler Neden Kullanılır?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar. Ayrıca, web sitesinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk REM’e ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

Çerez Türleri

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri:

https://www.rempeople.com tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.

Çerez Depolama süresi

-Oturum: Tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinir.
-Kalıcı: Burada tanımlandığı şekilde son kullanma tarihine ulaşıncaya kadar terminal cihazınızda saklanmış olarak kalır.

Sorumlu taraf

-Birinci taraf: Genellikle tarayıcının adres çubuğunda görüntülenen URL tarafından tanımlandığı gibi, ziyaret ettiğiniz web sitesini çalıştıran veri denetleyicisi (veya işlemcilerinin herhangi biri) tarafından yerleştirilir (yani REM tarafından yerleştirilir)
-Üçüncü taraf: Şu anda ziyaret ettiğiniz web sitesini çalıştırmayan veri denetleyicileri tarafından yerleştirilir (yani REM tarafından yerleştirilmez)

Çerez kategorileri

-Kesinlikle Gerekli – bu tür çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda bu web sitesini ziyaret etmenizin mümkün olmayacağı anlamına gelir.
-İşlevsel – bu tür çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda sizin tarafınızdan açıkça istenen işlevsellikleri sağlamamızın mümkün olmayacağı anlamına gelir.
-Sosyal eklenti izleme – İşlevsel olmayan ancak davranışsal reklamcılık, analitik ya da pazar araştırması gibi amaçlarla bireyleri izlemek için kullanılan, bu web sitesine bizim tarafımızdan entegre edilen sosyal eklenti modülleri tarafından kullanılan üçüncü taraf (sosyal ağ) çerezleri anlamına gelir.
-Üçüncü taraf reklamcılığı – reklamcılık için ve davranışsal reklamcılık, sıklık sınırı, finansal kayıt, reklam bağlantısı, tıklama sahtekarlığı tespiti, araştırma ve pazar analizi, ürün geliştirme ve hata ayıklama gibi amaçlar için kullanılan üçüncü taraf çerezleri demektir.
-Birinci taraf analiz –bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında istatistik elde etmemizi sağlamak için bu web sitesi tarafından oluşturulan çerezleri ifade eder (örn. benzersiz ziyaretçi sayısı, web sitesi navigasyon sorunların takibi, sık kullanılan arama motoru anahtar kelimelerini algılama …)

Yönetim seçenekleri

Devre dışı bırakmak istemeniz halinde tarayıcınızın ayarlarını gözden geçirin, şunlardan birine ayarlayın:

Bu çerezleri kaldırır veya devre dışı bırakırsanız, bu web sitesini ziyaret etmeniz mümkün olmayacaktır


Rem Araştırma Hizmetleri Bilişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İletişim Linki: https://www.rempeople.com
Adres: Cumhuriyet Mah. Hacı Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No:2, Now Bomonti Plaza Kat:6 D:55, Bomonti, Şişli, İstanbul